Polkadot Course - Live DOT-värde och diagram i SEK (pris för 2023) (2023)

Polka Dot Pris Sammanfattning

Det aktuella priset på Polkadot ärPolkadot Course - Live DOT-värde och diagram i SEK (pris för 2023) (1) EUR. Priset har ändrats med EURunder de senaste 24 timmarna, för en omsatt volym påPolkadot Course - Live DOT-värde och diagram i SEK (pris för 2023) (2) EUR. Marknadsklassificeringen för Polkadot är, baserat på marknadsvärdet påPolkadot Course - Live DOT-värde och diagram i SEK (pris för 2023) (3) EUR. Polkadot har en tillgång påPolkadot Course - Live DOT-värde och diagram i SEK (pris för 2023) (4)På cirkulation. Det högsta priset på Polkadot ärPolkadot Course - Live DOT-värde och diagram i SEK (pris för 2023) (5) EUR. Det lägsta noterade DOT-priset ärPolkadot Course - Live DOT-värde och diagram i SEK (pris för 2023) (6) EUR.

Hur korrelerar Polkadots prisrörelse med marknadstrender? Se vår komplettaprissida för kryptovalutaför snabb information.

Polkadot (DOT) är ett relativt nytt projekt på kryptovalutamarknaden och lanserades i maj 2020 som en Proof of Authority (PoA) blockkedja. Polkadot ska stimulera ett globalt datornätverk för att skapa ett nytt decentraliserat internet baserat på blockchain-teknik. Huvudtanken bakom projektet är att tillåta användare att starta och köra sin egen blockchain-miljö på Polkadot mainnet. Som ett nätverk med flera kedjor kopplar Polkadot samman specialiserade blockkedjor till ett enda sammankopplat nätverk och ökar dramatiskt deras tillgänglighet och kapacitet.

Polkadot (DOT) skapades av Gavin Woods, en brittisk datorprogrammerare och en av skaparna av Ethereum (ETH). Även om Polkadot fortfarande är i de tidiga utvecklingsstadierna, innehåller nätverket redan framstående projekt som Chainlink (LINK) och Ocean Protocol.

Polkadots inhemska DOT-kryptovaluta har en intressant pristrend, och om du vill veta varför har du kommit till rätt ställe. Vi har sammanställt allt du behöver för att bättre förstå DOT-priset och de faktorer som påverkar det.

(Video) Is Polkadot still a good investment? Why DOT Crypto can 50x! 🚀

Mole Value Development

priset för Polkadot (DOT) beror på flera olika faktorer. Dess pris är starkt beroende av allmänna marknadsrörelser, investerarnas engagemang och populariteten av DOT vid varje given tidpunkt, men det är också beroende av framgången och adoptionen av Polkadots teknologi och tekniska kapacitet. För närvarande innehåller Polkadot-nätverket 25 projekt, och fler läggs till hela tiden. DOT-priset är inte immunt mot den konstanta volatilitet som normalt förknippas med kryptovalutor, så DOT kan uppleva plötsliga prissvängningar och radikala trendvändningar.

Polkadot släpptes under andra kvartalet 2020, vilket gör det till ett ganska nyligen projekt som fortfarande är i ett tidigt utvecklingsstadium. Från och med augusti 2020 ligger DOT-marknadspriset i intervallet $2,70 till $6,18.

I september 2020 gick DOT-priset in i en baisseartad vändning efter en nedåtgående trend och tappade mer än 34 % av sitt värde. Månaden slutade med att Polkadot föll till 4,34 USD från högsta 6,18 USD i augusti. Oktober var inte lättare då Polkadot fortsatte att falla med ännu större förluster, vilket drev priset ner till 4,18 $. Den omsatta volymen i oktober ökade dock från 12,82 miljoner i september till 24 miljoner.

Från och med november samma år gick Polkadot in i en hausseartad fas och återhämtade sig från förlusterna i september och oktober, och steg nästan 29% till 5,37 $. Återhämtningen var ännu tydligare i december, när Polkadots pris steg med mer än 72% under månaden för att handlas till $9, det högsta priset hittills.

2021 började också med en körning för de flesta av de större kryptovalutorna för handel, inklusive Polkadot. DOT-priset nådde en ny topp i januari 2021 och registrerade en ökning med 74 % och ett pris på $16 som blev dess nya högsta (ATH). Handelsvolymen i januari nådde nästan 68 miljoner, upp från 18 miljoner i december 2020.

I februari 2021 nådde DOT-värdet, efter en serie höjningar på totalt mer än 110 %, ytterligare ett nytt prishögtal på häpnadsväckande $46 i början av april 2021. Även om Polkadots pris inte kunde förutsäga med absolut säkerhet, är DOT en del av en instabil marknad och dynamisk marknad. där radikala förändringar är vanliga. Det framtida DOT-priset kan dock ibland förutsägas genom att analysera Polkadot (DOT) prisprestanda.

(Video) POLKADOT DOT INVESTORS ARE STILL EARLY! HUGE UPSDIE POTENTIAL AS ADOPTION CONTINUES FOR POLKADOT!!!!

Analysera DOT-prissättningstrender

I ett försök att urskilja möjliga scenarier för framtiden för DOT-priset, kan vi analysera resultatet för Polkadot-priset med hjälp av några av de tekniker som används av investerare på den traditionella finansmarknaden. Genom att undersöka dess prisutveckling kan vi börja känna igen de trender och mönster som formar Polkadots prisförändringar.

Teknisk analys (TA) används för att förutsäga prisförändringar på finansmarknaden, inklusive marknaden för kryptovaluta (och DOT). Ett av de viktigaste verktygen som används i TA är analys av prisdiagram och annan marknadsstatistik. Investerare kan använda dessa data för att skapa detaljerade prisprognoser för DOT och andra kryptovalutor för att vägleda deras investeringsstrategier.

Sentiment Analysis (SA) och Fundamental Analysis (FA) är två andra vanliga strategier som kan användas för att bestämma DOT-räntan och prisrörelser. Kryptovalutainvesterare använder FA för att jämföra det faktiska värdet av Polkadot (DOT) med specifika finansiella och ekonomiska faktorer som kan påverka priset på DOT på marknaden. FA tar hänsyn till stora händelser, förbättringar och uppdateringar, nyheter, partnerskap och annan utveckling för att fastställa värdet av Polkadot.

SA fokuserar på hur investerare, analytiker och handlare känner om DOT och kryptovalutamarknaden i allmänhet. SA enbart räcker inte för att göra en korrekt prisförutsägelse för DOT, men det kan vara användbart när det används tillsammans med FA och TA.

Faktorer som påverkar Polkadot-frekvensen

Polkadot minskar dyra kryptominingprotokoll, säkerhetsprotokoll och valideringar och fokuserar istället på smart kontraktsarbete och dApp-utveckling. Kärnan i Polkadot är att skapa en interoperabel miljö med flerkedjearkitektur som tillåter kommunikation och samarbete mellan olika blockkedjor och dApps, skapa ett decentraliserat Internet baserat på och med alla typer av blockkedjeteknologier. Med flera användningsområden är Polkadot ett projekt med obegränsad potential och integrerar även tillgång till den populära DeFi-marknaden, förutom dess allmänna värde och marknadspris.

Polkadot står för 1,91% av det totala marknadsvärdet för kryptovaluta och har därför vuxit snabbt utan några tecken på att avta.

(Video) Polkadot 2023 🚀 Dot Crypto Price Prediction 2023 💰 Buy 10 Dot Coin Now | #Polkadot #Dot #2023

Polkadot pris och börsvärde live

Polkadots kurs förändras ständigt eftersom dess värde ändras periodiskt för att matcha kryptovalutamarknadskursen i förhållande till specifika faktorer som handelsvolymer, totala tillgångar och övergripande efterfrågan. Polkadots marknadspris baseras ytterst på balansen mellan DOT-köpare och säljare vid varje given tidpunkt.

Genom att multiplicera antalet DOT-mynt i omlopp med det aktuella marknadspriset kan vi fastställa projektets marknadsvärde. Marknadsvärde rankar kryptovalutor mot konkurrenter på kryptovalutamarknaden och hjälper till att avgöra marknadsdominans, efterfrågan och popularitet.

Vanliga frågor om mullvadspriser

Vilket är det högsta priset för Polkadot iEUR?

Polkadots prishistorik visar att DOT registrerade ett högre värde påPolkadot Course - Live DOT-värde och diagram i SEK (pris för 2023) (7) EUR.

Vilket är det lägsta priset för Polkadot iEUR?

Kriptomat-data bekräftar detPolkadot Course - Live DOT-värde och diagram i SEK (pris för 2023) (8) EURär det minsta Polkadot-värdet som uppmätts.

Hur kan jag köpa Polkadot?

Du behöver inte anlita en expert för att berätta.hur man köper prickar. Det går snabbt och enkelt att köpa DOT på Kriptomat. DOT är tillgängligt för omedelbart köp till det aktuella DOT-prisetPolkadot Course - Live DOT-värde och diagram i SEK (pris för 2023) (9) EUR. Aktuella priser visas alltid på DOT-diagrammet.

Vad är det aktuella priset på Polkadot iEUR?

Polkadot kan köpas direkt från Kriptomat. Det aktuella priset ärPolkadot Course - Live DOT-värde och diagram i SEK (pris för 2023) (10) EUR.

Är Polkadot en bra investering 2021?

Polkadot har stort tekniskt värde och stor potential inom DeFi-sektorn, smart kontraktsdrift och dApp-utveckling. Teamet försöker bygga ett helt nytt internet på en mängd olika blockkedjor.

DOT-priset hade en all-time high (ATH) på $46 i april 2021 och har visat en ganska hausseartad rörelse och kryptovalutan, i skrivande stund, handlas fortfarande på nästan sin ATH.

Polka dot (PUNKT) i framtiden?

Polkadot-nätverket innehåller redan 25 projekt, inklusive ett av de ledande kryptovaluta- och blockkedjeprojekten, Chainlink (LINK). Polkadot har en mängd olika användningsområden som riktar sig till en bred demografi och för olika ändamål. Polkadot kommer sannolikt att fortsätta att förena blockkedjor och vara värd för innovativa dApps och andra projekt.

Sammanfattning

Polkadots pris nådde sin lägsta punkt runt 2 USD och nådde en topp på 46 USD, en ökning med mer än 1 300 % på drygt åtta månader. Polkadot ses redan som ett av de mest innovativa projekten inom blockkedjebranschen vad gäller dess tekniska potential, även om det också ses i ett tidigt utvecklingsskede. Polkadot-priserna förändras ständigt för att tillgodose aktiva marknadstrender och andra faktorer.

Om du vill komma igång med den mest användarvänliga handelsupplevelsen på marknaden, registrera dig medkryptomatIdag för att börja din resa in i världen av Polkadots och kryptovalutor!

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Amb. Frankie Simonis

Last Updated: 03/06/2023

Views: 6413

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Amb. Frankie Simonis

Birthday: 1998-02-19

Address: 64841 Delmar Isle, North Wiley, OR 74073

Phone: +17844167847676

Job: Forward IT Agent

Hobby: LARPing, Kitesurfing, Sewing, Digital arts, Sand art, Gardening, Dance

Introduction: My name is Amb. Frankie Simonis, I am a hilarious, enchanting, energetic, cooperative, innocent, cute, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.